bola založená v roku 1999, zaoberá sa výrobou a realizáciou športovísk, hlavne multifunkčných ihrísk, hokejbalových ihrísk, vybavením športovísk aj telocviční. v posledných rokoch sa dostali do popredia i realizácie spoločenských športov ako sú minigolf či pit pat.

V súčasnosti sa firma stále častejšie zaoberá špeciálnymi zámočníckymi prácami na zákazku, ako sú vroba kontajnerov na použité šatstvo, vozíky prekomponenty pre automobilový priemysel, posuvné brány a pod.

  • Projekcia

    Firma ADARA Slovakia s.r.o v prípade požiadavky zákazníka vypracuje s renomovaným projektantom kompletný projekt na vaše ihrisko, vrátane stavebných prác podložia, elektroinštalácií až po realizačný projekt. Každý z projektov je vypracovaný individuálne, presne podľa vašich

  • Servis

    Spoločnosť ADARA Slovakia s.r.o zabezpečuje na všetky svoje realizácie tak záručný ako i pozáručný servis. Komunikuje so zákazníkom v praviidelných intervaloch údržby, reaguje na požiadavky zákazníka pri poškodeniach častí ihrísk či zariadení ihriska.

Revízia detských ihrísk

Spoločnosť Adara Slovakia, s.r.o. má v zastúpení konateľa firmy p. Ing Antona Kúdelu oprávnenie na činnosť: hlavnej ročnej kontroly, kontroly, opravy a údržby zariadení detských ihrísk v rozsahu:

STN EN 1176Zariadenia a povrch detských ihrísk podľa:
STN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
STN EN 1176-2 Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky
STN EN 1176-3 Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na šmýkačky
STN EN 1176-4 Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky
STN EN 1176-5 Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče
STN EN 1176-6 Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia
STN EN 1176-7 Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku zariadení detských ihrísk
STN 3N 1176-10 Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie
STN EN 1176-11Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové siete
razítko

ADARA Slovakia podporuje

ADARA curling team

Minigolf team

Konatelia:

Ing. Kúdela, 0905/305 337

A. Felcána 27, 920 01 Hlohovec