Minigolf

Minigolf

Väčšina dráh (skupina 1-3) má dĺžka 6,25m, šírku 0,9m a priemer cieľového kruhu 1,4m. Kovové časti (rám, prekážky) jednotlivých dráh sú štandardne pozinkované. Rámy sú vyplnené modernými cementovými platňami, spĺňajúcimi ekologické požiadavky. Kompletné ihrisko miniaturgolfu tvorí štandardne 18 hracích polí. Optimálna plocha na realizáciu miniaturgolfového ihrika je 600-800m2.

Miniaturgolf zoznam všetkých dráh:

1. skupina – dráhy bez prekážky:

1. priama dráha
2. šikmý kruh
3. šikmá dráha

2. skupina – dráhy s kovovými prekážkami:

4. looping
5. priečky
6. rombus
7. labyrint
8. orkejll junga  (kovový vulkán)
9. okno
10. segmenty
11. ľadvina
12. skok
13. pyramidy
14. okno na kline
15. šikmý kruh s V
16. šikmá dráha s V
17. plošina

3. skupina – dráhy s laminátovými prekážkami:

18. kliny
19. slimák
20. trubka
21. prúdy
22. vulkán

4. skupina – dráhy iných tvarov: 

23. kôš
24. uhol
25. blesk

Príklad výberu dráh pre štandardné ihrisko „hobby“:

priama dráha – č. 1
šikmý kruh – č. 2
priečky – č. 5
rombus – č. 6
labyrint – č. 7
orkejll junga – č. 8
okno-č.9
segmenty – č.10
ľadvina – č.11
skok – č.12
pyramidy – č.13
šikmý kruh s V – č.15
šikmá dráha s V – č.16
plošina – č.17
prúdy – č.21
kôš – č.23
uhol – č.24
blesk – č.25

Príklad výberu dráh pre  „Profi ihrisko“ :

looping- č.4
priečky – č.5
rombus – č.6
labyrint – č.7
orkejll junga – č.8
okno – č.9
segmenty – č.10
ľadvina – č.11
pyramidy – č.13
okno na kline – č.14
šikmá dráha s V – č.16
plošina – č.17
slimák – č.19
trubka – č.20
prúdy – č.21
kôš – č.23
uhol – č.24
blesk – č. 25

1. priama dráha – základný typ priamej dráhy
2. šikmý kruh – základný typ dráhy so šikmým kruhom
3. šikmá dráha – základný typ šikmej dráhy
4. looping – profi dráha s náročnou prekážkou
5. priečky – tri prekážky umiestnené na priamej dráhe – stredne ťažký typ dráhy
6. rombus – plošne umiestnená prekážka, jednoduchý typ dráhy
7. labyrint – prekážka umiestnená na šikmej dráhe. Stredne ťažký typ dráhy s možnosťou jej zjednodušenia
8. orkejll junga – prekážka umiestnená v cieľovom kruhu priamej dráhy. Stredne ťažký typ dráhy.
9. okno – prekážka umiestnená na priamej dráhe tesne pred kruhom
10. segmenty – 2 prekážky umiestnené na priamej dráhe
11. ľadvina – prekážka umiestnená na dráhe so šikmým kruhom. Náročná dráha na presnosť.
12. skok – prekážka umiestnená na priamej dráhe. Jednoduchý typ dráhy.
13. pyramídy – 3 prekážky umiestnené na priamej dráhe. Jednoduchá dráha vhodná pre každý typ ihriska.
14. okno na kline – netypický typ dráhy. Prvá časť dráhy pripomína šikmú dráhu. Po prejdení loptičky cez prekážku – okno, zoskočí lopta dolu a dráha ďalej pokračuje po dráhe, ktorá je totožná s priamou dráhou. Ťažký typ dráhy.
15. Šikmý kruh s V-prekážkou – „V“ prekážka umiestnená v šikmom kruhu. Jednoduchý typ dráhy.
16. Šikmá dráha s V-prekážkou – „V“ prekážka umiestnená v kruhu šikmej dráhy. Jednoduchý typ dráhy.
17. Plošina – prekážka – plošina je umiestnená na priamej dráhe. Cieľom je, aby lopta ostala stáť na vrchole plošiny. Dráha vhodná pre každý typ ihriska.
18. kliny – cieľom je laminátová ruža, ktorá je umiestnená v kruhu priamej dráhy
19. slimák – laminátová prekážka umiestnená v strede priamej dráhy. Ťažký typ dráhy – profi.
20. trubka – laminátová prekážka umiestnená pred cieľovým kruhom. Ťažký typ dráhy – profi.
21. prúdy – laminátová prekážka umiestnená pred cieľovým kruhom. Stredne ťažký typ dráhy.
22. vulkán – laminátová prekážka umiestnená v cieľovom kruhu. Cieľom pre loptičku je jamka umiestnená na vrchu prekážky.
23. kôš – lopta letí vzduchom po odraze na šikmine umiestnenej v prvej časti dráhy. Cieľom je košík umiestnený 5m od odpaliska.
24. uhol – priama dráha je v polovici zahnutá do pravého uhla. Potom má dráha klasický priebeh ako u priamej dráhy.
25. blesk – dráha bez prekážky v tvare blesku. Cieľom je jamka. Dráha je bez cieľového kruhu.