Športové areály

Športové areály

Zaoberáme sa výstavbou nových športových areálov od spracovanie projektovej dokumentácie, cez samotnú realizáciu až po pravidelnú údržbu, záručný a pozáručný servis a tiež rekonštrukciou starších športovísk.