Servis

Spoločnosť ADARA Slovakia s.r.o zabezpečuje na všetky svoje realizácie tak záručný ako i pozáručný servis. Komunikuje so zákazníkom v praviidelných intervaloch údržby, reaguje na požiadavky zákazníka pri poškodeniach častí ihrísk či zariadení ihriska.

Take advantage of tee times at a special price!
Use the buttons on the right to check out our tee time specials